torstai 15. huhtikuuta 2010

Prostinnan Olga Göransson 70 årAika oli jo jättänyt kirkkoherra Erik August Göranssonista vuonna 1944, jolloin maaliskuun 27. päivänä Erik Augustin leski prostinnan Olga Göransson vietti 70-vuotispäiviään. Olga Göranssonilla on ollut merkittävä yhteisöllinen asema Ahvenanmaalla, hän on ollut mukana aktiivisesti monessa tärkeässä kansalaistoiminnassa. Hänen syntymäpäivänsä kunniaksi kirjoitti ahvenanmaalainen Åland-lehti seuraavasti:
--------------------
Prostinnan Olga Göransson i Johannebo fyller måndagen den 27 mars 70 år. 
Prostinnans hem hade kyrkliga intressen, hennes fader var nämligen kyrkobyggmästare i Helsingfors. År 1897 ingick hon äktenskap med den ålandske prästmannen E. A. Göransson, som då var adjunkt i Pyhäjärvi. Under sin mångårige vistelse på Åland, dels på landsbygden såsom i Kumlinge, Eckerö och Jomala, dels i Mariehamn, har prostinnan verksamt deltagit i allmänna strävanden och särkilt erinrar man sig vid hennes jubileumsdag den insats hon gjort inom Martharörelsen, som hon omfattat med det livligaste intresse. Hon var sålunda ordförande inom östra Marthaföreningen i Jomala och styrelsen för Ålands Marthadistriktsförbund ha prostinnan länge tillhört. På Jomala prästgård voro marthorna ofta samlade till rådslag under den älskvärda prostinnans värdinneskap.  Söndagsskolearbetet och den kyrkliga ungdomsrörelsen har alltid haft en varm främjande i prostinnan Göransson, vars ideella läggning och religiösa sinnelag tagit sig så många vackra uttryck. Även Lotta Svärdrörelsen har i henne haft en intresserad medarbetare, och på samma gång hon står i spetsen för Lottaarbetet i sin hemkommun, är hon även medlem av distriktsstyrelsen.
--------------------
Olga Göransson toimi aktiivisesti Marta-järjestön ahvenanmaalaisessa sisarjärjestössä Martha-liikkeessä, kuten myös sodan aikaan tärkeässä ja korvaamattomassa Lotta Svärd-liikkeessä; jossa hän lienee ollut mukana jo vuoden 1918-sodan ja taisteluiden aikaan, samaan aikaan, kun Erik August puolusti tavallisia kansalaisia venäläisiä vastaan. Venäläiset riehuivat Ahvenanmaalla vaikka heille oli jo määrätty poistuminen maasta ja saaresta ja olihan Erik August hetken, ainakin yhden yön ryssien, venäläisten vankinakin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti