torstai 15. huhtikuuta 2010

Hyllningarna för prostinnan Olga GöranssonOlga Göranssonin 70-vuotissyntymäpäivät raportoitiin yksityiskohtaisesti ahvenanmaalaisessa Åland-lehdessä; ei riittänyt että kerrottiin etukäteen, että syntymäpäiviä vietetään vaan haluttiin kertoa lukijoille mitä juhlissa tapahtui ja keitä merkittäviä vieraita juhlissa kävi.
-------------------
Hyllningarna för prostinnan Olga Göransson

På sin 70-årsdag senaste måndag blev prostinnan Olga Göransson i Jomala föremål för hjärtliga hyllningar, vilka pågick dagen lång och slutade först sent på kvällen.
Vänner i Jomala voro de första uppvaktande genom fruar Ester Ahlstrand och Maria Friman, vilka överlämnade en adress jämte penninggåva och blommor samt inbjöd jubilaren med familj till ett samkväm på kvällen i skyttepaviljongen i Hindersböle. Jomala östra Martha uppvaktade genom fruar Agda Ehrsgränd och Thyra Häggblom, varvid fru Ehrsgränd framförde marthornas hjärtliga hälsning och överlämnade presentkort på böcker tillika med blommor. Marthaförbundets distriksstyrelse framförde sin hälsning genom prostinnan Elsa Beckman och magister Axa Karlsson. Fru Beckman talade till jubilaren och erinrade om dennas mångåriga värdefulla insats i styrelsens arbete samt överlämnade som minne Bertel Gripenbergs bok "Det var de tiderna". På distriksstyrelsemedlemmarnas vägnar talade magister Axa Karlsson och lämnade ett fång blommor. Konsulinnan Elin Nylund överräckte blommor och framförde en hjärtlig hälsning hälsning från Marthadistriksförbundets ordförande, frken Fanny Sundström, samt lyckönskade på egna vägnar. Vänner i Mariehamn uppvaktade genom fruar Hilda Lönegren och Jenny Lundqvist - fru Lönegren framförde de gamla vännernas varma välönskan och bad dagens jubilar mottaga en address tillika med en hedersgåva. På Lotta Svärds distriksstyrelses vägnar uppvaktade borgmästarinnan Lula Kuffschinoff och magister Axa Karlsson, som talade. Som minne av dagen överlämnades Rolf Tiivolas bok "Vi offrade livet". Fru Kuffschinoff medförde blommor från styrelsens medlemmar. Med blommor uppvaktade även överste N. Heiro och överstelöjtnant L. Lundenius. Kyrkoherden Georg Malmsten, fruar Svea Cederqvist och Hildur Häggblom infunno sig på vännernas omkring Jomala prästgård vägnar - kyrkoherden framförde de gamla grannarnas varmaste lyckönskningar och prästgårdens forna värdinnan fick mottaga en hedersgåva jämte blommor. Kyrkoherden framförde även en hälsning från Kyrkans Ungdom i Jomala och överräckte boken "Tjänen två herrar".
Under dagens lopp anlände ett stort antal telegrafiska  hälsningar, av vilka många från släktingar och vänner på fastlandet.
Vid 8-tiden på kvällen vidtog jubileumssamkvämet i skyttepaviljongen. Då 70-åringen med familj trädde in hälsades hon med sång. Ett 100-tal personer hade samlats och på gästernas vägnar hälsades prostinnan välkommen av fru Aina Sjöblom. Till  jubilaren talade under  kvällens lopp missionären Erika Lindström, pastor J. R. Häggblom, fru Aina Sjöblom  och läraren Runar Ehrsgränd. Fruar Karin Svahnström och Thyra Häggblom uppvaktade här fru Göransson på Lotta Svärds Jomala-lokalavdelnings vägnar. Fru Svahnström tackade varmt avdelningens förra ordförande och överlämnade som minne av dagen bildverket om Zachris Topelius "Från Kuddnäs till Helsingfors" Under kvällens lopp ljöd sången titt och ofta och kaffe serverades. Stämningen var mycket varm.
Prostinnan hade på dagen hemma hos sig ofta tagit till orda för att tacka för hykkningarna och även nu på kvällen frambar hon ödmjukt sitt hjärtas varma tack till alla för den vänlighet hon fått röna på högtidsdagen.
----------------------
Olgan syntymäpäivästä kerrottiin koko Ahvenamaan kansalle hyvin tarkkaan, lahjat, keneltä tuli kukkia, kuka puhui ja minkälainen oli tunnelma.  Syntymäpäivät olivat kuitenkin keskellä sotaa, keväällä 1944, vaikka Ahvenanmaa ei siihen varsinaisesti osallistunutkaan mutta tapahtumia ja sodan edistymistä seuratttiin kuitenkin hyvinkin tarkkaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti