torstai 14. maaliskuuta 2013

Erik August Göransson 1868 - 1935


En man av ett annat lynne var kyrkoherden i Jomala på Åland, prosten Erik August Göransson, född 19.8.1868 i Hammarland och död den 3 april 1935. Det var en lättrörd och livlig, älskvärd bohemnatur. Han var bondson från Hammarland socken, blev student 1892 och prästvigd 1896. Sedan tjänade Göransson som e. o. präst i Kuopio och Pyhäjoki, blev kapellen i Iniö 1900 samt återbördades åt Åland år 1906, då han blev kyrkoherde först i Kumlinge och senare från år 1909 i Eckerö. Tio år tjänstgjorde han där, sedan var han åren 1919 - 1926 kyrkoherde i Mariehamn och fr. o. m. år 1928 kyrkoherde i Jomala. Däremellan var han utnämnd kyrkoherde i Replot, men tillträdde icke tjänsten utan skötte vikariter kyrkoherdetjänsten i Jomala. Prostetitel erhöll han år 1926.
Erik August Göransson var en optimistisk natur med ett städse bevarat gosselynne. Folklig, men något oslipad i umgämget med människor, var dess enkla vanor visades alltid stor gästfrihet och alla trivdes väl där.
Prosten Göransson var skapande konstnär. Otaliga äro de tavlor med motiv från Åland, vilka målats av honom. Hans predikningar voro också "målande". Han kunde "se" för sin inre blick det han talade om. De enkla, flärdfria predikningarna, icke alltid hopsatta enligt homiletikens strängande regler, voro därför åskådliga och lätt begripliga. Särskilt under de senare åren var han flitig i sin predikogärning och ivrade för kristlig ungdomsverksamhet. Göransson var ingen gänsande talare, men en präst utan later och åthävor vann han sina församlingbors kärlek och hela den ålandska bygdens vänskap. Det må sist nämnas, huru han blev rörd till tårar, när han vid senaste biskopsvisitation erhöll berömligt vitsord. Det var en anspråkslös man, utan sinne för de stora teologiska frågorna eller andliga djupheter, men en välmenande och uppriktig kristen. Nu får han, såsom vi hoppas, skåda långt härligare vyer än de karga ålandska klipporna med deras fjärdar, skogoar och väderkvarnanr. I de himmelska boningarna skola också solkennaturrna skåda ett annat ljus än här på jorden.

Yllä oleva teksti on lainattu Ahvenanmaan seurakuntien vuosikertomuksesta. Tekstiin on lisätty hänen Kumlingen aikansa vuodet 1906 - 1909,  joka alkuperäisestä tekstistä oli puuttunut. Tarkemmin hänen perheensä muutti jo loppuvuodesta 1905 Kumlingeen.(mk)

keskiviikko 13. maaliskuuta 2013

Marthastugan, Mariehamn


Marthastugan, Mariehamn. Foto: O. T. Beckman, Mariehamn

Mustavalkoinen postikortti Ahvenanmaalta, Marianhaminasta 1950-luvulta. Kuvassa Marthastugan, liekö tätä rakennusta vielä olemassa? Postikortti on lähettämätön mutta  on kuulunut Marta Vaaran s. Göranssonin kokoelmiin, joka oli mukana Martta-toiminnassa. Martat tosin toimivat edelleen kyllä Marianhaminassa, joten laitetaanpa sinne kysely rakennuksen olemassa olosta.

Lemström, Åland


1950-luvun maisema Lemströmistä Ahvenanmaalta. Foto & copyright: O. T. Beckman, Mariehamn

Göranssonit  ja Ahvenanmaa. Ne kuuluvat kiinteästi yhteen. Mustavalkoinen postikortti 1950-luvun puolesta välistä. Kulkenut Marianhaminasta Tervakoskelle Janakkalaan.  Moster Saga on kirjoittanut Marta-siskonsa Kaj-pojalle kuulumisiaan. Lieneekö tämä maisema vielä olemassa. Postikortti on painettu mutta vastaavia kortteja on ollut myös aitoina valokuvina.