torstai 8. huhtikuuta 2010

Eckerö Tull och Posthus Byggnad af Sten på EckeröErik August Göranssonin aikaisemmassa kuvassa oli Eckerön postitalo taustalla. Hieman taustatietoa merkittävälle suomalaiselle ja ahvenanmaalaiselle rakennukselle: Berliinissä oppinsa saanut Carl Ludvig Engel on suunnitellut moniin kaupunkeihin, kuten Tallinnaan, Turkuun ja Pietariin merkittäviä rakennuksia. Hänelle uskottiin myös suuriruhtinaskunnan mittavimman ja tärkeimmän rakennuskohteen eli uuden pääkaupungin arkiitehtoninen suunnittelu ja saman tien hän nousi rakennustaiteen johtohahmoksi maassa. Helsinki pysyi Engelin pääasiallisena  työkenttänä mutta hän on suunnitellut myös Ahvenanmaalle tärkeän ja hienon Eckerön Tulli ja Postitalon. Engel suunnitteli Eckerön postitalon vuonna 1822 ja rakennus valmistui vuonna 1828. Eckerön asema Ruotsista Ahvenanmeren kautta kulkevan meritien etappipaikkana oli 1800-luvun alkuun mennessä vakiintunut. Suomen siirryttyä Venäjän yhteyteen tuli Eckerössä 1700-luvun alusta toimineesta postikonttorista sijainniltaan merkittävä, keisarikunnan läntisin rajapostiasema. Vuonna 1812 annetulla keisarin ohjesäännöllä perustettiin Eckeröhön myös tullikamari. Rakentamisen taustalla oli siten myös edustavuusnäkökohdat. Rakennuksen tuli symbolisoida keisarikunnan mahtia Suomea lännestä päin lähestyttäessä.

Osa tekstiä ja kuva lainattu kirjasta: Carl Ludvig Engel, kirjoittaneet: Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto, arkkitehtuurin historian syventävä opintojakso 1988-89. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti