sunnuntai 28. maaliskuuta 2010

Olga Mathilda Göransson 1874 - 1956


Olga Göransson, Erik August Göranssonin vaimo kuoli leskenä äkillisesti Tervakoskella Napialassa Marta-tyttärensä luona juhannuksena 1956. Itse kirkkoherra Erik August oli jo kuollut huhtikuussa 1935. Olga osallistui prostinnan työnsä ohella, äitinä olemisen ohella - olihan niitä lapsiakin yhdeksän peräti - aktiivisesti moneen tärkeään kotia ja perhettä lähellä oleviin asioihin, kuten Marttoihin ja oli myös mukana aktiivisesti pyhäkoulutyössä. Martat edistävät tänä päivänä kotien ja perheiden hyvinvointia sekä kotitalouden arvostusta. Olga osallistui myös aktiivisesti Erik Augustin saarnojen kirjoittamiseen, näin huhutaan, eihän Erik August muutoin olisi aina ehtinyt pensseliä tai kameraa kaivaa niin usein  esille ... ... ehkä onneksi niin, sillä nyt saamme nauttia hänen siveltimen vedoistaan, värien käytöstä, ajankuvasta, ympäristön taltioinnista ... seuraaville sukupolville ihmeteltäväksi ... ... kiitos Erik August ja Olga Mathilda..


Tisdagen den 26 juni 1956, skriver Åland, enda tidning för Mariehamn och Åland jämte kringliggande skärgård, följandet:Under helgen - natten mot lördagen - avled hastigt prostinnan Olga Göransson under besök hos en dotter i Tervakoski. Ännu helt nyligen såg man henne i staden. Hon var vid sitt frånfälle fyllda 82 år.
Olga Göransson var helsingforsbo till börden och ingick för 59 år sedan äktenskap med pastor Erik August Göransson, som då var adjunkt i Pyhäjärvi. Hon följde sin make till Åland och här utförde hon sin livsgärning som maka, moder och prästgårdsvärdinnan. I fyra församlingar på Åland var Göransson kyrkoherde, nämligen, Kumlinge, Eckerö, Mariehamn och Jomala, där han gick ur tiden.
På dessa orter deltog fru Göransson livligt i allmänna strävanden. Vad som särkilt låg henne om hjärtat, var Martharörelsen. Hon var sålunda länge ordförande i Östra Jomala Marthaförening och styrelsen för Ålands Martha-distriktsförbund tillhörde hon en följd av år. Som ett uttryck för uppskattning av hennes levande intresse och hängivna arbete för marthaiden blev hon kallad till distriktets hedersledamot. Marthorna var ofta samlade på Jomala prästgård och höll rådslag under prostinnans värdinneskap. Söndagsskolarbetet och den kyrkliga ungdomsrörelsen hade i prostinnan Göransson en varm förespråkarinna. I mån av krafter var hon verksam ännu i sin ålders höst. Hon arbetade troget inom Strandnäs syförening till förmån för församlingenshemmet i Jomala.
Den gamla blida prostinnan har gått ur tiden. Hon sörjes närmast av barn och barnbarn och äldre församlingsbor på de orter, där hon var verksam, minnas henne med vemod.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti