maanantai 1. maaliskuuta 2010

Miljoner att vinna!


Erik August och Olgas nio barn - nio miljoner.

                                                               Ragnar,   född 1898
                                                               Irma,        född 1900
                                                               Marta,      född 1902
                                                               Saga,        född 1904
                                                               Margit,     född 1906
                                                               Harald,     född 1908
                                                               Holger,     född 1909
                                                               Helga,       född 1911
                                                               Gurli,        född 1913

Det var en gång - så brukar ofta en vacker saga börja, och det här är ju början på en vacker sannsaga. Alltså: det var en gång en välkänd gammal prost, som var mycket rik. Själv talade han ibland om att han ägde nio miljoner. Dock gjorde rikedomen honom varken kall, hård eller självtillräcklig, såsom annars ofta det kalla glimmande guldet gör människan. Tvärtom vittnade han i sitt umgänge med sina medmänniskor om ett milt, vänligt och förståelsefullt sinnelag. Och när han talade om sina miljoner, då låg det en sådan innerlig värme och övertygande rösten, samtidigt som spjuvern gömde sig i ögonvrån, att man snart förstod vad för slags miljoner det här var fråga om, och varför de gjorde att han kände sig så rik och lycklig.
Det kan tyckas djärvt att i vår brådskande, jäktande tid, som i så hög grad präglas av en intensiv strävan att med alla till buds stående medel vinna makt, ära, gods och guld, komma med sådana synpunkter på värdet av alla de många små rustibussar och yrhättor, vilka för all äro nog så kära och rara men vilka ock stundom vålla sina föräldrar samt lärare och lärarinnor eller andra uppfostrare även annat än idel vackraa, ljusa och glada stunder. Men ändå: vilken rättsinnig far eller mor skulle väl giva sitt barn i byte mot en miljon! Prosten hade nog rätt!
Många fler synpunkter kunde anföras, men blott en till: vanliga miljoner av silver och guld - de må vara honom aldrig så kära - måste ägaren lämna kvar vid den stora gränslinjen. Miljonerna med evighetsprägeln på, våra barn, kunna däremot vinnas för oförgänglighetens rike.
Men inte av sig själv göres denna vinst. Tiden är ond, lockelserna och förförelserna många, den gamla ormen ligger ständigt på lur och skonar ingen, inte ens barnet. Ett radikalmedel finnes dock, dess namnet är Jesus. Och tack vare det namnet är varje människa, såväl den fattigaste och sämsta som den rikaste och förnämsta, barnet såväl som ungdomen och den vuxne, något ofattligt värdefullt, mer värt ån många miljoner i klingande mynt ...
Våra hem borde enligt Guds tanke vara förgårdar till livets paradis, där barnen utan tvång, enkelt och naturligt fördes in i en frisk och ren atmosfär med evighetsmålet klart i sikte. Men ack, sällan eller aldrig äro våra hem sådana! Far eller mor fumlar oftast ganska tafatt och valhänt med de andliga livsfrågorna, när de små komma med sina tusende frågor. Alltför ofta är dessutom kunskapen i och intresset för heliga ting ytterst begränsat.
Här kommer söndagsskolan och räcker din hjälpande hand. Tusenden sinom tusenden barn ha direkt eller indirekt tack vare denna vunnits för Guds rike. Men alltfort finnas "miljoner" att vinna. Må vi då med glädje och tacksamhet fatta den utsträckta handen, ta det som ärofull uppfigt och förmån att samla alla de små till söndagsskolan, isynnerhet dem, vilka ännu inte besöka densamma.
Må maningen gälla även landsbygden, ty "miljoner" finnas också här att vinna eller förlora. En söndagsskola i varje större by bör kunna arrangeras. Finnes bara en gudahängiven människa. villig att tjäna denna stora och höga mission, så skall helt säkert resp. församlings själaherde eller någon anna lämplig person stå henne bi med råd och hjälp. Sätt bara i gång i Herrens namn! Mästaren har ju själv så majestätiskt sagt: "Gån ut hela världen och gören alla folk till mina lärjungar" ... och om de små: "Låten barnen komma till mig ..." samt till alla sina efterföljare:"Se mig är med eder alla dagar ..."

nimimerkki "Number Five" ur tidninigen Åland, julkaisuajankohta ei tiedossa.

"Number five" - hetkinen, oliko se ... Margit syntyi viidentenä, yksi lapsista, joka on tämän kirjoittanut ...

... siinä ne Erik Augustin - nio miljoner -  sitten olivatkin ..

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti