torstai 23. syyskuuta 2010

Erik August Göransson - NegrologErik August Göranssonista on kirkollisiin aikakirjoihin kirjoitettu lyhyt negrologi; - heti papiksi valmistumisensa jälkeen ensin vt kappalaisena 1897 Kuopiossa ja Pyhäjoella, kappalaisena Iniössä 1900  ja kirkkoherrana (toim. huom. puuttuu: Kumlingessa 1905), Eckerössä 1909, Marianhaminassa 1919 kunnes viimein kirkkoherrana ja rovastiksi nimitettynä 1926 ja virassa Jomalan seurakunnassa 1928 lähtien. Pitkään olen miettinyt hoitiko Erik August koskaan Raippaluodon kirkkoherran virkaansa, mitään dokumenttia ei ole siltä ajalta. Oheinen kirjoitus tarkentaa asiaa: hän sai kirkkoherran viran Raippaluotoon  (Replot) 1926 mutta ei ottanut sitä vastaan, vaan toimikin vuoden päivät 1926 - 1928 välissä kirkkoherran sijaisena Jomalassa kunnes sai lopulta sieltä kirkkoherran viran 1928. Kirjoitus ei jostakin syystä siis kerro mitään Erik Augustin Kumlingen ajasta, jossa hän toimi todistettavasti kirkkoherrana 1905 - 1909. Kumlinge kuuluu kuntana Ahvenanmaahan mutta Iniö kuntana kuuluu nykyään osana Länsi-Turunmaan kuntaa.

________

Erik August Göransson

En man av ett annat lynne var kyrkoherden i Jomala på Åland, prosten Erik August Göransson, född 19.8.1868 i Hammarland och död den 3. april 1935. Det var en lättrörd och livlig, älskvärd bohemnatur. Han var bondson från Hammarland socken, blev student 1892 och prästvigd 1896. Sedan tjänade Göransson som e. o. präst i Kuopio och Pyhäjoki, blev kapellan i Iniö 1900 samt återbördades åt Åland år 1909, då han blev kyrkoherde i Eckerö. Tio år tjänstgjorde han han där, sedan blev han åren 1919 - 1926 kyrkoherde i Mariehamn och fr. o. m. år 1928 kyrkoherde i Jomala. Däremellan var han utnämd kyrkoherde i Replot, men tillträdde icke tjänsten utan skötte vikariter kyrkoherdetjänsten i Jomala. Prostetitel erhöll han år 1926.
Erik August Göransson var en optimistisk natur med ett städse bevarat gosselynne. Folklig, men något oslipad i umgämget med människor, var han vänfast och hjärtlig. I det Görtanssonska hemmet med dess enkla vanor visades alltid stor gästfrihet och alla trivdes väl där.
Prosten Göransson var skapande konstnär. Otaliga äro de tavlor med motiv från Åland, vilka målats av honom. Hans predikningar voro också " målande". Han kunde "se" för sin inre blick det han talade om. De enkla, fjärdfria predikningarna, icke alltid hopsatta enligt homiletikens strängaste regler, voro därför åskådliga och lätt begripliga. Särskilt under de senare åren var han flitig i sin predikogärning och ivrade för kristlig ungdomsverksamhet. Göransson var ingen glänsande talare, men en präst utan later och åthävor vann han sina församlingsbors kärlek och hela den ålandska bygdens vänskap. Det må sist nämnas, huru han blev rörd till tårar, när han vid senaste biskopsvisitation erhöll bermligt vitsord. Det var en anspråkslös man, utan sinne för  de stora teologiska frågorna eller andliga djupheter, men en välmenande och uppriktig kristen. Nu får han, såsom vi hoppas, skåda långt härligare vyer än de karga åländska klipporna med deras fjärdar, skogar och väderkvarnor. I de himmelska boningarna skola också solskensnaturerna skåda ett annat ljus än här på jorden.

2 kommenttia:

  1. Mielenkiintonen negrologi :)
    Suomennoksessa pieni painovirhepaholainen, vuosisata virhe ;)

    VastaaPoista
  2. Kiitos Eeva tarkennuksesta, nyt korjattu!

    VastaaPoista